Dikt

När någon vi har kär dör
sörjer vi andra henne som död
för vad vi inte vet
är hon flyger upp som en ängel i ljuset
för det finns ingen död
bara ett liv i omvandling
Ännu en själ
som från att varit som en puppa
har nu förvandlats till en fjäril
med en färgprakt så gudomlig
och som tar henne upp
till ett ljusare rike
Befriad från livets bojor
och med ett nytt klarseende
kan hon börja verka
som den änglalika varelse hon är
Kvar finns vi
för vi är ännu som en puppa
förblindad av materien
och utan färggranna vingar
men det vi kan göra här och nu
är att förnimma våra egna vingar
och försöka förstå
att det finns en stor
och mäktig mening med livet
men att vi själva måste se till
att ge vårt eget liv en mening
Meningen är ju att också våra vingar
ska utvecklas en dag
i sin skimrande prakt
så att den kan föra oss upp
i ljuset när den dagen kommer

 

(C) Dikter: Calise Wiklund
http://hem.passagen.se/gladvittra/

Foto

Markus lär sig gåMars 2010bild 002Markus med lillasyster 2004
Den sista bilden som togs. 3/10 2010 På Markus o lillasystermarrkusskanna0001vårsommar2008 018
78990766587644367890
65345546751568912435
65641325456y7 

Skapa en gratis hemsida du också!
Cybersite.se skapar du hemsidan snabbt och enkelt med färdiga designmallar